Samhällsbyggnadsnämnden 17 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-05-17
Anslaget sattes upp: 2022-05-20
Sista dag för överklagande: 2022-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén