Olika hantverksuppdrag i ett bildcollage

Arbetsmarknad

På VIA kan du som är 18-64 år få arbetsförberedande och vägledande insatser för att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.

Hos oss får du landa i en trygg miljö där vi utgår från dig och tillsammans planerar för nästa steg.

Vid en placering inom förstegs- och arbetsträning finns möjlighet till enklare arbetsuppgifter inom kök, odling och grönyteskötsel, snickeri och målning, reparations- och underhållsarbete, bilvård, administration och turism, tvätteri och lokalvård, sömnad samt friskvård och kundbemötande.

Vi jobbar för att utveckla färdigheter som behövs när man ska arbeta, såsom problemlösning, stresshantering och planeringsförmåga.

Vi ger stöd till den som fått en anvisning till oss från till exempel Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller Försäkringskassan. Om du vill ta del av förstegsträning, arbetsträning eller önskar en praktikplats ska du prata med din handläggare.

Om du vill ha hjälp med ansökningshandlingar och jobbsökande så är du välkommen att kontakta oss på VIA direkt.

Läs här nedanför om vad vi kan hjälpa till med.

Förstegsträning

Försteg Vadstena kan vara ett första steg på väg mot en egen försörjning. Genom förstegsträning erbjuds du möjlighet att prova förutsättningarna för att gå vidare mot arbete eller studier. Förstegsträningen ska också bidra till meningsfullhet och struktur i vardagen.

> Läs mer om förstegsträning

Arbetsträning

Hos oss på VIA har du möjlighet till arbetsträning i en trygg och strukturerad miljö. Arbetsträningen kan föregås av förstegsträning men du kan också komma direkt via din handläggare till arbetsträningen.

Under din tid hos oss får du testa arbetsuppgifter inom kök, odling och grönyteskötsel, snickeri och målning, reparations- och underhållsarbete, bilvård, administration och turism, tvätteri och lokalvård, sömnad samt friskvård och kundbemötande.

Arbetsträningen syftar till att göra dig redo för att komma ut i egen försörjning genom arbete eller studier. För att hjälpa dig mot målet kommer du under din arbetsträning få möjlighet att skriva ansökningshandlingar, göra studiebesök på arbetsplatser och få vägledning både när det gäller arbetsmarknaden och studievägar.

Praktik

Om du är redo för en praktik i ordinarie verksamhet så hjälper vi dig att kontakta en eller flera arbetsgivare och ordna praktikplats. Vi håller sedan kontakt med dig och arbetsgivaren genom regelbundna uppföljningar.

Stöd i arbetssökandet

Vi jobbar aktivt med att stötta dig i ditt sökande efter arbete eller studier. Detta gör vi genom att erbjuda arbetsmarknadsvägledning, stöd i att skriva ansökningshandlingar och förbereda för intervju.

Vi arbetar med studiebesök och jobtasting (förlängda studiebesök) och hjälper dig att få kontakt med en lämplig arbetsgivare när du är redo för det.

Feriepraktik

Du som går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet och är folkbokförd i Vadstena kommun kan söka feriepraktikplats för sommaren.
Feriepraktikplatserna finns inom kommunens olika verksamheter samt Vadstena fastighets AB (VFAB).
Information och ansökningsblankett publiceras på hemsidan under våren.