För handläggare

Information till handläggare:

Om du vill placera en individ hos oss på VIA så kontaktar du oss för att boka ett studiebesök tillsammans med din klient. Under studiebesöket informerar vi om verksamheten och visar runt i lokalerna. Under studiebesöket så kan förfrågan om plats lämnas in, den kan också skickas in senare. Det är viktigt att blanketten är komplett ifylld med ett tydligt syfte och mål med placeringen.

Kontakta oss:

Arbetsmarknadshandläggare Anna Hellman, anna.hellman@vadstena.se telefon 010 234 7157

Arbetsmarknadshandläggare Ottilia Fernlund, ottilia.fernlund@vadstena.se telefon 010 234 70 17

Förfrågan om plats – se dokument nedan.