Socialnämndens utskott 20 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-20
Anslaget sattes upp: 2021-10-20
Sista dag för överklagande: 2021-11-10
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström