Socialnämndens utskott 28 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-12-28
Anslaget sattes upp: 2022-12-28
Sista dag för överklagande: 2023-01-18
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström