Socialnämndens utskott 4 augusti

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-08-04
Anslaget sattes upp: 2023-08-04
Sista dag för överklagande: 2023-08-25
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström