Socialnämndens utskott 15 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-05-15
Anslaget sattes upp: 2023-05-17
Sista dag för överklagande: 2023-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström