Kommunala bolag

Vadstena kommun är idag ägare till flera kommunala bolag. Vadstena Fastighets AB och Vadstena Turism & Näringsliv AB ägs till 100 % av Vadstena kommun medan Vökby Bredband AB ägs av flera kommuner och företaget Smånet AB.

Vadstena Fastighets AB

Vadstena Fastighets AB (VFAB) ägs av Vadstena kommun och bolagets övergripande mål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bland annat att kunna erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder, att kunna stimulera byggande av alla former av bostäder samt att kunna erbjuda bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som seniorer.

Till webbplatsen för Vadstena Fastighets AB

Vadstena Turism & Näringsliv AB

Vadstena Turism & Näringsliv AB (VTNAB) ägs av Vadstena kommun och bolagets uppdrag är att leda, driva och utveckla turism, besöksnäring och näringsliv inom Vadstena kommun.

Mer information om Vadstena Turism & Näringsliv AB

Vökby Bredband AB

VÖKBY Bredband AB ägs till 45% av de fem kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre. 55% av aktierna ägs av Smånet AB. Verksamheten är i huvudsak inriktad på att sälja tjänster i det bredbandsnät som kommunerna etablerat inom ramen för de s.k. VÖKBY-projektet.

Till webbplatsen för Vökby Bredband AB