Kommunala bolag

Vadstena kommun är idag ägare till flera kommunala bolag. Vadstena Fastighets AB ägs till 100 % av Vadstena kommun medan Vökby Bredband AB ägs av flera kommuner och företaget Smånet AB.

Vadstena Fastighets AB

Vadstena Fastighets AB (VFAB) ägs av Vadstena kommun och bolagets övergripande mål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bland annat att kunna erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder, att kunna stimulera byggande av alla former av bostäder samt att kunna erbjuda bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som seniorer.

Till webbplatsen för Vadstena Fastighets AB