Samhällsbyggnadsnämnden 13 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-13
Anslaget sattes upp: 2022-09-16
Sista dag för överklagande: 2022-10-07
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén