Kommunfullmäktige 2 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-02
Anslaget sattes upp: 2022-03-09
Sista dag för överklagande: 2022-03-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson