Kommunfullmäktige 19 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-10-19
Anslaget sattes upp: 2022-10-25
Sista dag för överklagande: 2022-11-15
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens kansli
Anslaget av: Christina Andersson