Musik

Driver du en verksamhet och har bakgrundsmusik, t.ex. restaurang, butik, gym etc behöver du tillstånd från både artister och skivbolag (licens från SAMI) och musikskaparna (licens från STIM).

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) ha tillstånd från SAMI och STIM. De är intresseorganisationer som företräder olika rättighetshavare.

SAMI företräder artisterna, musikerna, det vill säga de som sjunger och spelar musiken.
STIM företräder upphovsmännen till musiken, det vill säga de som har skapat musiken och skrivit texterna.