Tomas Göranssons gård

Medeltid
Det vita stenhuset inne på tomten är till sin norra del ett medeltida hus i två våningar. Bottenvåningen har sannolikt varit ett lagerrum med välvd källare i gråsten, övervåningen är byggd av tegel. Ingången har varit från södra gaveln. Det medeltida huset har också förhöjts såsom framgår av spåren på norra gaveln. På granntomten 189 ligger ett sannolikt också medeltida källarhus med övervåning tillgänglig från gården, sammanbyggt med gathuset. Det är synligt från den lilla enskilda gränden.

1587
Tomten ägs av Tomas Göransson, som inte är borgare i Vadstena. Granntomten i sydväst ägs samtidigt av lagmannen Göran Gera.

1683
Gården kallas ”Frälsetomt med gammalt stenhus uppå”.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)