Socialnämnden 14 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-14
Anslaget sattes upp: 2022-09-20
Sista dag för överklagande: 2022-10-11
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström