Kommunstyrelsen 8 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-08
Anslaget sattes upp: 2022-06-13
Sista dag för överklagande: 2022-07-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson