Öppna jämförelser

I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Med öppna jämförelser kan olika verksamheter se hur de ligger till i förhållande till andra och förhoppningsvis bli sporrade till att göra förbättringar.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

  • Energi och klimat
  • Folkhälsa
  • Företagsklimat
  • Kollektivtrafik
  • Miljöarbetet
  • Sjukvård: hälso- och sjukvård, läkemedel, cancervård.
  • Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre.
  • Skola: grundskola, gymnasieskola.
  • Trygghet och säkerhet

Öppna jämförelser Sveriges Kommuner och Regioner

Se fler jämförelser mellan kommuner och regioner