Förskolan Omma

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Sinnesrum

På förskolan Omma är det sex avdelningar. Tre avdelningar för yngre barn 1-3 år: Skogen, Mossen och Ängen och tre avdelningar för äldre barn 3-5 år: Stigen, Gläntan och Hamnen. Förskolan är belägen på Klosterledsgatan 48.

Förskolan Omma har en inspirerande miljö som skapar möjligheter för utveckling och lärande. Barnen har tillgång till tre stora ateljéer, ett NTA-rum där vi tillsammans med barnen experimenterar och utforskar, ett sinnesrum och ett sagorum. Utifrån barnens intresse arbetar vi i dessa miljöer i olika projekt som varar under varierad tid.

Närliggande utflyktsmål

I anslutning till vårt matrum har vi ett atrium där vi tillsammans med barnen odlar och följer dess processer. Tillsammans med vår kock arbetar vi med måltidspedagogik där barnen på ett lustfullt sätt får bekanta sig med olika grönsaker med alla sina sinnen. Barnen erbjuds att vara småkockar, de är då med kocken och kan t.ex. förbereda dagens grönsaker.

Ute erbjuds lek och lärande på vår stora gård och det finns många härliga närliggande utflyktsmål.
Vi på förskolan Omma arbetar för att ge varje barn en trygg, rolig, inspirerande och lärorik tid hos oss!