Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-18
Anslaget sattes upp: 2023-12-20
Sista dag för överklagande: 2024-01-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner