Avfall

Motala kommun sköter drift och underhåll av kommunalt avfall och återvinning i Motala och Vadstena kommun.

Vatten- och avfallsnämnden är också gemensam för Motala och Vadstena.

Läs mer om återvinning och avfall på Motalas hemsida.

Avfallsplan

Renhållningsordningen består av avfallsplan, föreskrifter för behandling av avfall och miljöbedömning. Den gäller för både Motala och Vadstena kommuner eftersom vi har en gemensam vatten- och avfallsnämnd.
Ta del av renhållningsordning och avfallsplan på Motala kommuns webbplats

Sophämtning

Alla som äger ett hus måste betala en fast och en rörlig avgift för återvinning och avfall. Den rörliga avgiften kan du själv påverka genom ditt val av sophämtning. Bor du i lägenhet kontaktar du din fastighetsägare vid frågor.
När sophämtning sker hos berörda fastighetsägare beror på hur du har bestämt med kommunen (i detta fall Motala kommun), men i regel så sker sophämtningen varannan vecka.

Gröna påsen

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. I Vadstena har vi gröna påsar för matrester. Där slänger du fruktskal, kaffesump och andra matrester.
Information om matavfall och gröna påsen på Motala kommuns webbplats

Lägg den gröna påsen i soptunnan bland de andra soppåsarna. Matresterna omvandlas sedan till biogas.

Vadstena återvinningscentral – tider med mera

Läs mer om Vadstena återvinningscentral på Motala kommuns webbplats

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna i Vadstena kommun, där du kan slänga papper, plast, metall, glas samt batterier och glödlampor, hanteras av Förpacknings- & tidningsinsamling AB, FTI.
Hitta en återvinningsstation nära dig