Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 augusti

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-08-25
Anslaget sattes upp: 2021-09-01
Sista dag för överklagande: 2021-09-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson