Kommunfullmäktige 23 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-04-23
Anslaget sattes upp: 2024-04-30
Sista dag för överklagande: 2024-05-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner