Kommunstyrelsen 3 november, stiftelsemöte

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-11-03
Anslaget sattes upp: 2021-11-10
Sista dag för överklagande: 2021-12-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson