Kommunfullmäktige 15 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Anslaget sattes upp: 2021-12-21
Sista dag för överklagande: 2022-01-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson