Kommunstyrelsen 9 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Anslaget sattes upp: 2023-10-18
Sista dag för överklagande: 2023-11-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner