Socialnämndens utskott 16 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-01-16
Anslaget sattes upp: 2023-01-18
Sista dag för överklagande: 2023-02-08
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström