Socialnämndens utskott 9 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Anslaget sattes upp: 2023-10-09
Sista dag för överklagande: 2023-10-30
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström