Odlingslotter

Vadstena kommuns odlingslotter ligger vid Birgittaområdet och består av 91 stycken lotter i olika storlekar, mellan 50 och 100 kvadratmeter. Kommunen tillhandahåller vatten under sommarsäsongen samt kör ut högar med matjord på flera ställen vid lotterna. Det finns även två containrar för trädgårdsavfall på området .

Arrendeavgiften är 500 kronor per lott och år. För varje person som arrenderar en eller flera lotter tas det också ut en depositionsavgift på 1500 kronor. Depositionsavgiften återbetalas vid uppsägning av lotten om arrendatorn återlämnar lotten i rensat skick.

Uthyrningen sköts av kommunen. Just nu är dock alla våra odlingslotter uthyrda. Om du är intresserad av att arrendera en lott kan du ställa dig i kö.

Klicka här för att öppna en karta över odlingslotterna.