Ny avfallsförordning (2020:614)

Nya regler om farligt avfall för företag

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Regeringen har beslutat om ändringar i avfallsförordningen (2020:614). Det innebär sedan 1 augusti en utökad skyldighet för företag att föra anteckningar om hantering av farligt avfall. Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vem ska anteckna och rapportera?

Alla som producerar farligt avfall i samband med en yrkesmässig verksamhet ska föra anteckningar och rapportera till Naturvårdsverket. Det gäller företag där det uppstår till exempel spillolja, färgavfall eller kasserade lysrör.

När ska jag anteckna och rapportera?

Innan du gör något med avfallet, till exempel lämnar det vidare till en transportör, ska du göra en anteckning. Du ska anteckna uppgifter om:

  • var avfallet producerats
  • datum för borttransport
  • transportsätt
  • vem som ska transportera bort avfallet
  • avfallets vikt i kilogram
  • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Senast två arbetsdagar efter det att du har gjort anteckningen ska du rapportera in händelsen till avfallsregistret.

Var finns mer information?

Mer information om de nya reglerna finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen

Läs om det nya avfallsregistret och vad som gäller för företag