Sporthallen

Trygghetspunkt & information

I händelse av kris eller större samhällsstörning är sporthallen trygghetspunkt dit det då är möjligt att komma för att få information och värme.

Sporthallen kommer att vara trygghetspunkt fram till sommaren 2024. Därefter ska sporthallen renoveras. Information om ny trygghetspunkt kommer att kommuniceras ut i god tid.

Informationspunkter

Vid kris eller samhällsstörning kommer följande platser vara strategiska punkter med anslag av information:

  • Biblioteket i Vadstena, Slottsgatan 10
  • Kommunhuset, Klosterledsgatan 35
  •  InfoCenter, Storgatan 28
  •  Vadstena Fastighets AB:s kontor, Hovsvägen 2C
  • Biblioteksfilialen i Borghamn