Socialnämnden 20 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-20
Anslaget sattes upp: 2022-04-26
Sista dag för överklagande: 2022-05-17
Förvaringsplats för protokollet: Socialnämnden
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström