Johan Apotekares gård

1555
I hörnet mot Nygatan består huset av en salubod i gråsten med kraftiga väggar. Gården tillhör handelsmannen Måns Larsson och övergår senare till handelsmannen Sten Nilsson, som 1605 säljer den vidare till hertig Johan av Östergötlands apotekare, rådmannen Johan Apotekare.

1675
Huset säljs på nytt och på tomten finns två stenhus och några trähus. Övervåningen av tegel byggs under första hälften av 1700-talet.

1834
Huset innehåller salubod, bodkammare och källare i bottenvåningen och bostad i övervåningen.

1898
Huset får sin nuvarande utformning med en tredje våning efter ritningar av stadsbyggmästare Hans Sjunnesson, enligt en ny stadsplan från samma år. Det är det enda huset i Vadstena med tre fulla våningar i innerstaden förutom gamla Sparbankshuset vid Rådhustorget.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)