Kultur- och utbildningsnämnden 13 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-12-13
Anslaget sattes upp: 2021-12-17
Sista dag för överklagande: 2022-01-07
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson