Socialnämnden 12 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-12
Anslaget sattes upp: 2023-12-18
Sista dag för överklagande: 2024-01-08
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström