Stöd till barn och ungdom

Att vara familj kan vara härligt – men också svårt! Alla barn och ungdomar har rätt till trygga och bra uppväxtvillkor. Individ- och familjeomsorgen erbjuder information och rådgivning men också individuellt utformat stöd.

Råd och stöd Familjemottagningen

Råd och stöd Familjemottagningen är en öppen verksamhet dit du kan vända dig direkt för att få stöd. Du kan också få stödet från Råd och stöd Familjemottagningen beviljat av socialnämnden efter ansökan.

Skilda världar

En separation eller en skilsmässa är ofta en kris för hela familjen och du som barn kan behöva extra stöd. För dig som är mellan 7 och12 år finns möjligheten att delta i gruppverksamheten Skilda världar där du träffar andra barn i samma situation som du.

Vi träffas en gång i veckan efter skoltid åtta till tio gånger och vi pratar om hur livet ser ut när mamma och pappa bor på olika ställen, om hur du och dina föräldrar löser det praktiskt och hur du håller kontakt med båda sina föräldrar. Vi leker och fikar också!

Kontaktperson och kontaktfamilj

Ibland kan du som barn eller ungdom behöva en kontaktperson eller kontaktfamilj som du kan träffa, få stöd av och ibland bo hos. Behovet av kontaktperson eller kontaktfamilj kan bero på att du som barn eller ungdom har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.

Familjehem och HVB-hem

Ibland kan hemsituationen vara så att ett barn eller ungdom behöver bo i ett familjehem eller på en institiution. Innan ett beslut om detta tas gör individ- och familjeomsorgen en utredning och socialnämnden fattar sedan beslut om placering. För mindre barn är familjehem oftast den bästa lösningen. Äldre barn och ungdomar som är i behov av behandling för till exempel missbruk, kriminalitet eller destruktivitet kan behöva bo i ett så kallat HVB-hem istället.