Socialnämndens utskott 19 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-01-19
Anslaget sattes upp: 2022-01-21
Sista dag för överklagande: 2022-02-11
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström