Anmälningspliktiga arbeten

Ska du installera en braskamin eller eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Funderar du över attefallsreglerna? Ofta behöver du anmäla ditt arbete till plan- och bygglovavdelningen och få ett startbesked innan byggstart.

Vad är anmälningspliktiga arbeten?

Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan.  När en byggnad uppförs ska de regler som då är gällande följas och så länge inget väsentligt ändras i byggnaden är de reglerna som gäller för byggnaden. Det vill säga, en byggnad uppförd 1985 uppfördes när SBN80 gällde (Svensk Byggnorm) och byggnaden är godkänd även om standarden är lägre än dagens krav eftersom den uppfyller de reglerna. Inga högre krav kan ställas på en byggnad i efterhand så länge inte en väsentlig ändring görs men då det sker ska de nya reglerna som gäller när ändringen utförs uppfyllas. Det vill säga reglerna i nu gällande PBL 2011 ska följas för att säkerställa att samhällets standard upprätthålls och att samma regler gäller för alla.