Kommunfullmäktige 20 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-03-20
Anslaget sattes upp: 2024-04-03
Sista dag för överklagande: 2024-04-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner