Hospitalmuseet – Stora dårhuset

1756
Tvåvåningsbyggnaden kallad ”Stora Dårhuset”, det första sjukhuset i Sverige som uppfördes uteslutande för mentalt sjuka, byggs efter ritning av C. J. Cronstedt. Den har i vardera våning tre celler på var sida om en genomgående korridor, vilken på dagtid fungerar som patienternas uppehållsrum och nattetid som avdelningssköterskans vakt- och sovrum. Huset värms genom två kakelugnar i vardera korridoren.

1770
Den anslutande stenmuren uppförs kring en rastgård ”som Dårarna lämnas frihet att hämta frisk luft uti”.

1955
Sedan patienterna flyttats till andra byggnader inom hospitalet inryms sjukhusets bageri i huset, och i en nu riven tillbyggnad, fram till 1955

1977
Sjukhusmuseet inreds i byggnaden 1977. Byggnaden är statligt byggnadsminne


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)