Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Här hittar du socialnämndens ledamöter och ersättare.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Socialnämnden sammanträden 2022

2 februari: Protokoll
16 mars: Protokoll
20 april: Protokoll
18 maj: Protokoll
15 juni: Protokoll
4 juli – extra sammanträde: Protokoll
14 september: Protokoll
19 oktober
16 november
14 december

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2021

27 januari; Protokoll
17 mars; Protokoll
19 april; Protokoll
19 maj; Protokoll
16 juni; Protokoll
15 september; Protokoll
20 oktober; Protokoll
17 november; Protokoll
15 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2020

29 januari; Protokoll
18 mars; Protokoll
20 maj; Protokoll
25 juni; Protokoll
18 augusti; Protokoll

19 september; Protokoll
21 oktober; Protokoll
18 november; Protokoll
16 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2019

30 januari; Protokoll
20 mars; Protokoll
24 april; Protokoll
22 maj; Protokoll
19 juni; Protokoll

18 september; Protokoll
16 oktober; Protokoll
13 november; Protokoll
11 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Sök i webbdiariet

I Vadstena kommuns webbdiarium kan du själv söka bland handlingar och ärenden. Justerade protokoll finns nedladdningsbara direkt från webbdiariet. Övriga handlingar begärs ut från respektive nämnd.

Sök i webbdiariet
Ta del av handlingar
Om våra arkiv & diarium