Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Socialnämnden sammanträden 2024

30 januari: Protokoll
19 mars: Protokoll
16 april: Protokoll
21 maj: Protokoll
18 juni: Kallelse och handlingar
17 september:
22 oktober:
19 november:
17 december:

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2023

3 januari: Protokoll
24 januari: Protokoll
14 mars: Protokoll
18 april: Protokoll
23 maj: Protokoll
20 juni: Protokoll
19 september; Protokoll
24 oktober; Protokoll
21 november; Protokoll
12 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2022

2 februari: Protokoll
16 mars: Protokoll
20 april: Protokoll
18 maj: Protokoll
15 juni: Protokoll
4 juli – extra sammanträde: Protokoll
14 september: Protokoll
19 oktober: Protokoll
16 november; Protokoll
14 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2021

27 januari; Protokoll
17 mars; Protokoll
19 april; Protokoll
19 maj; Protokoll
16 juni; Protokoll
15 september; Protokoll
20 oktober; Protokoll
17 november; Protokoll
15 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2020

29 januari; Protokoll
18 mars; Protokoll
20 maj; Protokoll
25 juni; Protokoll
18 augusti; Protokoll

19 september; Protokoll
21 oktober; Protokoll
18 november; Protokoll
16 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2019

30 januari; Protokoll
20 mars; Protokoll
24 april; Protokoll
22 maj; Protokoll
19 juni; Protokoll

18 september; Protokoll
16 oktober; Protokoll
13 november; Protokoll
11 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Sök i webbdiariet

I Vadstena kommuns webbdiarium kan du själv söka bland handlingar och ärenden. Justerade protokoll finns nedladdningsbara direkt från webbdiariet. Övriga handlingar begärs ut från respektive nämnd.

Sök i webbdiariet
Ta del av handlingar
Om våra arkiv & diarium