Beslut om höjning av ersättning

SOCIALNÄMNDEN

De brukare som arbetar inom daglig verksamhet eller daglig sysselsättning får nu fördubblad ersättning.

Socialnämnden tog 9 maj 2018 beslut den att införa habiliteringsersättning till de brukare som arbetar inom daglig verksamhet eller daglig sysselsättning. Det vill säga de som har beslut på detta enligt lag om service och stöd till visa funktionshindrade, LSS, eller enligt socialtjänstlagen, SoL.

Då infördes en ersättning om 5 kronor per timme med max 35 kronor för en heldag.

Vid dagens sammanträde beslutade socialnämnden att ersättningen höjs till 10 kronor per timme och max 70 kronor för heldag.