Val till Europaparlamentet 2024

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Svenska folket avgör vilka 21 politiker som ska representera Sverige. Europaparlamentet har totalt 705 ledamöter.

Söndagen den 9 juni…

…är valdagen för valet till Europaparlamentet 2024.

Hur går kommun­valet till i Vadstena?

För de cirka 6150 röstberättigade i Vadstena kommun genomförs valet ungefär som tidigare val. Förtidsröstningen startar den 22 maj och pågår till och med valdagen. Den är förlagd till Rödtornet, förutom på valdagen, då den finns i kommunhuset.

Rödtornet. Foto: Björn Andersson.

Rödtornet.

För att göra det enkelt att snabbt identifiera och få hjälp av personal i en röstnings- eller vallokal kommer ordföranden och röstmottagarna bära vita västar.

Det är valnämnden som ansvarar för valen i Vadstena kommun. Valnämnden ansvarar också för extraval och folkomröstningar i Vadstena.

Tider för förtidsröstning i Rödtornet

22 maj Kl. 09:00 – 13:00
23 maj Kl. 16:00 – 20:00
24-28 maj Kl. 09:00 – 13:00
29-30 maj Kl. 16:00 – 20:00
31 maj – 2 juni Kl. 09:00 – 13:00
3 juni Kl. 09:00 – 16:00
4-5 juni Kl. 13:00 – 20:00
6 juni Kl. 09:00 – 13:00
7-8 juni Kl. 09:00 – 16:00

Förtidsröstning valdagen

Den 9 juni är förtidsröstningen förlagd till kommunhuset på Klosterledsgatan 35.
Öppet: 08:00-21:00.

Valdistrikt i Vadstena

Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett område med personer som bor runt en vallokal och som har rätt att rösta. Ett distrikt har mellan 1 000 och 2 000 personer. Vadstena kommun har fem valdistrikt. Var respektive distrikt röstar i EU-valet 2024 framgår av nedanstående karta och tabell:

Valdistrikt Vallokal
Innerstaden Rödtornet
Kvissberg, Borgmästarområdet m fl Dalsgården
Gamla Söder, Nya Söder, Hertigen m fl Katarinaskolans matsal
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov m fl Culinars matsal
Borghamn, Skedet, Rogslösa m fl Borghamns bygdegård
Förtidsröstning Rödtornet
Förtidsröstning, valdagen Kommunhuset

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan med hjälp av ett bud och ett vittne rösta genom
bud.

Kuvert för budröstning finns att få i förtidsröstningslokalen, i vallokaler, på infocenter och genom valnämnden. Ytterligare information om att rösta med bud finns tillgänglig på valmyndighetens webbplats www.val.se.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan också rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare utses av kommunen och kan beställas genom valnämnden. Tjänsten är kostnadsfri. Röstmottagarna, som är två till antalet, åker då hem till väljaren och har med sig det material som behövs för röstningen inklusive de valsedlar som vallagen föreskriver.
Rösten görs i ordning på samma sätt som på ett röstmottagningsställe och samma regler gäller för röstkort och identitetskontroll.

Ambulerande röstmottagare finns efter överenskommelse tillgängliga för besök under förtidsröstningsperioden samt valdagen den 9 juni. Vill du ha hjälp av ambulerande röstmottagare ska du kontakta valkansliet på telefon: 010 – 234 73 41


Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen
  • Läs mer om rösträtt HÄR