Val till Europaparlamentet 2024

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Svenska folket avgör vilka 21 politiker som ska representera Sverige. Europaparlamentet har totalt 705 ledamöter.

Söndagen den 9 juni…

…är valdagen för valet till Europaparlamentet 2024.

Hur går kommun­valet till i Vadstena?

För de cirka 6150 röstberättigade i Vadstena kommun genomförs valet ungefär som tidigare val. Förtidsröstningen startar den 22 maj och pågår till och med valdagen. Den är förlagd till Rödtornet, förutom på valdagen, då den finns i kommunhuset.

Rödtornet. Foto: Björn Andersson.

Rödtornet.

För att göra det enkelt att snabbt identifiera och få hjälp av personal i en röstnings- eller vallokal kommer ordföranden och röstmottagarna bära vita västar.

Det är valnämnden som ansvarar för valen i Vadstena kommun. Valnämnden ansvarar också för extraval och folkomröstningar i Vadstena.
 
 

Tider för förtidsröstning i Rödtornet

22 maj Kl. 09:00 – 13:00
23 maj Kl. 16:00 – 20:00
24-28 maj Kl. 09:00 – 13:00
29-30 maj Kl. 16:00 – 20:00
31 maj – 2 juni Kl. 09:00 – 13:00
3 juni Kl. 09:00 – 16:00
4-5 juni Kl. 13:00 – 20:00
6 juni Kl. 09:00 – 13:00
7-8 juni Kl. 09:00 – 16:00

Valdistrikt i Vadstena

Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett område med personer som bor runt en vallokal och som har rätt att rösta. Ett distrikt har mellan 1 000 och 2 000 personer. Vadstena kommun har fem valdistrikt. Var respektive distrikt röstar i EU-valet 2024 framgår av nedanstående karta och tabell:

Valdistrikt Vallokal
Innerstaden Rödtornet
Kvissberg, Borgmästarområdet m fl Dalsgården
Gamla Söder, Nya Söder, Hertigen m fl Katarinaskolans matsal
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov m fl Culinars matsal
Borghamn, Skedet, Rogslösa m fl Borghamns bygdegård
Förtidsröstning Rödtornet
Förtidsröstning, valdagen Kommunhuset

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen
  • Läs mer om rösträtt HÄR