Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-05-02
Anslaget sattes upp: 2023-05-16
Sista dag för överklagande: 2023-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson