Dagverksamhet

Ljusgläntans dagverksamhet

Ljusgläntans dagverksamheten för personer med kognitiv svikt är öppen alla vardagar och ger möjlighet till socialt umgänge och personligt stöd. Verksamheten är också ett stöd och avlastning för anhöriga.

Om du med kognitiv svikt behöver social stimulans, samvaro eller andra aktiviteter som du inte kan få hemma, kan du ansöka om att få delta i kommunens dagverksamhet.

Verksamheten syftar till att upprätthålla psykiska, fysiska och sociala funktioner.

Om du eller någon anhörig har frågor eller vill ansöka om dagverksamhet är du välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer 010-234 71 50

Besöksadress till Ljusgläntan
Adress:
Gustav Wasas väg 1 A (i samma hus som Wasagården)
Telefonnummer: 010-234 72 91