Styrmodell för Vadstena kommun

Vadstena kommunfullmäktige har antagit en hållbar styrmodell som träder i kraft den 1 januari 2023. Den nya modellen innebär en verksamhetsbaserad styrning och ledning för kommunen.

Styrmodellen har som ambition att förenkla och förtydliga styrningen och ledningen av kommunens verksamheter. Det görs genom att sätta fokus på grunduppdraget – på de kommunala verksamheterna – och genom att lyfta fram den lokala politiken genom uppdrag från kommunfullmäktige.

Som stöd för styrning (politik) och ledning (chefer) samt för medarbetare har
kommunfullmäktige antagit fem styrprinciper för Vadstena kommun. Dessa är:

Tillit, transparens, rättssäkerhet, effektivitet och kvalitet – allt med avstamp i medborgarfokus och ett helhetstänkande.

Vill du veta mer, läs styrmodellen genom genom att klicka på PDF-länken här nedanför.