Skolskjuts

Kommunen anordnar kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen för elever i förskoleklass och grundskolan om sådan behövs med hänsyn till trafikförhållanden och färdvägens längd.

Aktuella turlistor

Uppdaterade 2023-10-26

Morgonturer gäller från 231106
Hemturer

Det är Östgötatrafiken AB som på kommunens uppdrag planerar skolskjutsarna. De svarar på frågor om tider och hållplatser. Skriv här till skolskjuts@ostgotatrafiken.se.

Om du behöver komma i kontakt med de olika entreprenörerna så finns det kontaktuppgifter i skolornas informationssystem SchoolSoft.

Hur får jag skolskjuts?

Du behöver inte göra någon ansökan om skolskjuts. Utifrån scheman och folkbokföringsadressen planerar Östgötatrafiken turer, tider och påstigningsplatser.

Innan läsårets början kommer aktuella turlistor att publiceras i på kommunens webbplats.

Om något är oklart kontaktar du kommunens medborgarservice på telefon  010-234 70 00 för mer besked  eller sök kontaktuppgifter i SchoolSoft under Skolinfo.

Om eleven inte behöver åka skolskjuts?

Vi är mycket tacksamma om du hör av dig om det inte behövs någon skolskjuts. Det kan gälla om eleven är på fritids och blir skjutsad av föräldrarna. Då kan vi eventuellt korta restiden för de andra eleverna. Skriv här till skolskjuts@ostgotatrafiken.se.

Rätt för övriga elever att åka med på skolskjutsarna

För att ge elever som är boende på landsbygden möjlighet att umgås med kamrater efter skoldagens slut får kamrater i mån av plats åka med på skolskjutsarna. För elever upp till och med årskurs 6 gäller att ett intyg från vårdnadshavaren ska visas upp för bussvärden och chauffören. Blankett att fylla och visa upp finns här.

Växelvis boende

Om eleven av någon anledning behöver skolskjuts i samband med växelvis boende så måste en ansökan om detta göras inför varje läsår. Tänk på att rätten till skolskjuts vid växelvis boende endast gäller inom kommunens gränser och att en regelbundenhet krävs.

Du anmäler tider och hämtningsadresser direkt till Östgötatrafiken. Skriv här till skolskjuts@ostgotatrafiken.se.