Kultur- och utbildningsnämnden 15 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-11-15
Anslaget sattes upp: 2021-11-18
Sista dag för överklagande: 2021-12-09
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson