Socialnämnden 14 mars

§ 20-22 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-14
Anslaget sattes upp: 2023-03-14
Sista dag för överklagande: 2023-04-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström