Klostermuren med Beginernas hus

1506
I början av juni börjar munkarna utvidga sin trädgård söderut och bygger en ny mur av tegel kring den vidgade trädgården. Arbetet leds av lekbrodern Johannes Joganson. För utvidgningen rivs flera gårdar som ligger strax intill den gamla trädgården, bl.a. beginernas hus. Beginerna var ett frivilligt konvent av lekmannasystrar som stöddes av nunnorna i klostret, men starkt motarbetades av munkarna. År 1506 drevs de bort av munkarna under systrarnas protester. Två av de rivna medeltidshusen i tegel fick med sin sydvägg ingå i muren, där man ser spår av igenmurade fönster; ett av dessa hus var sannolikt beginernas. Innanför muren finns fortfarande grunderna av det mittersta huset bevarade i gräsmattan. De mindre hålen i muren är kvar från byggnadsställningarnas anslutning. Muren kring munkarnas trädgård gick från klosterkyrkogårdsmuren längs nuvarande Klockarbacken, Kloster- och Murgatorna ned mot sjön och strax framför munkklostret.

1820-talet
Under 1820-talet sänks trädgårdsmuren närmast Gamla Teaterns gårdsplan.

1850-talet
Muren närmast munkklostret rivs. Delar av tegelmuren utgör yttervägg på Gamla Teatern och hörnhuset mot Murgatan.

1930-talet
Husen och området blir statligt byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)