Socialnämndens utskott 25 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-02-25
Anslaget sattes upp: 2022-02-25
Sista dag för överklagande: 2022-03-18
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström