Hälsa och sjukvård

I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, region och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i bland annat hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa 1177, dygnet runt, för råd om vård.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Klagomål eller synpunkter på den vård du får från kommunen?

Hälso- och sjukvården arbetar aktivt med att förebygga vårdskador. Där är synpunkter och klagomål från patienter och närstående en viktig del i detta arbete. I vårt förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Du kan antingen vända dig direkt till kommunen med ditt klagomål eller synpunkt men du kan också höra av dig till patientnämnden om du hellre vill prata med en extern part. Kontaktuppgifter hittar du via länken.